Recyklácia tonerov BROTHER

Zber a recykáciu tonerov zabezpečuje Brother v spolupráci so spoločnosťou Print Trade, s.r.o., Ktorá uskutočňuje zvoz svojou vlastnou dopravou za nasledovných podmienok:

1. Zbierajú sa len tonery a valce uvedené v žiadanke na prepravu,Tonery musia byť plnohodnoné, nemú to byť zavádzacie, alebo štartovacie tonery.
2, Akceptuje sa len žiadanka na prepravu pre 12 tonerov a ich násobku. Tonery musia byť zabalené v spoločnej krabici. Musia byť celé a nepoškodené.
3, Pre objednaním prepravy sa musí vyplniť webová žiadanka na prepravu. Údaje v žiadanke musia zodpovedať skutočnosti. (Pre prihlásenie sa do websystému
spoločnosti Prin Trade je nutné sa najprv zaregistrovať)
4, Web systém vygeneruje vyplnenú žiadanku na prepravu ktorú klient potvrdí svojim podpisom a priloži k zasielaným tonerom.
5, Spoločnosť Print Trade oznámi mailom žiadateľovi termín vyzdvihnutia tonerov.
6, V uvedenom termíne zberná spoločnosť vyzdvihne bezplatne tonery na žiadateľom uvedenej adrese,
7. V prípade závažného porušenia niektorých pokynov môžu byť spôsobené dodatočné náklady žiadateľovi prefakturované.Pri dodržaní pokynov je celá procedúra bezplatná, náklady znáša Brother.

Za aktívnu spoluprácu a dodržiavanie procedúfy môže byť partner odmenený špeciálnou promo akciou alebo iným spôsobom.

Registrácia do systemu brother


V prípade akýchkoľvek otázok a problémov kontaktujte kanceláriu Brother v Pezinku.
Brother, kont. kancelária SR, Bratislavská 83, 902 01 Pezinok
tel: 033/640 6761
e-mail: brother@mail.t-com.sk, rasto.baron@stonline.sk