Epson UB-S09

Epson UB-S09

 požiadajte o cenu 

 sériový a USB interfejs

Skladové číslo:

Dostupnosť: Neznáma

Výrobca: EPSON

POC

Epson TM-H6000IV Series, Epson TM-T88V Series, Epson TM-T88IV Series, Epson TM-T88IV Restick Series, Epson TM-L90 Series, Epson TM-H5000II Series, Epson TM-U220A Series, Epson TM-U675 Series, Epson TM-U590 Series, Epson TM-H5000II (012): Serial, w/o PS, ECW, Epson TM-H5000II (022): Serial, w/o PS, ECW, MICR, Epson TM-H5000IIP (012): Parallel, w/o PS, ECW, Epson TM-J7000 (011): Serial, w/o PS, ECW, SJIC8(K), Epson TM-J7000 (031): Serial, w/o PS, ECW, SJIC8(K), MICR, Epson TM-J7000 (061): Serial, w/o PS, EDG, SJIC8(K), Epson TM-J7000P (031): Parallel, w/o PS, ECW, SJIC8(K), MICR, Epson TM-J7000P (081): Parallel, w/o PS, EDG, SJIC8(K), MICR, Epson TM-U675 (012): Serial, w/o PS, ECW, Epson TM-U675 (043): Serial, w/o PS, ECW, MICR, Auto cutter, Epson TM-U675P (012): Parallel, w/o PS, ECW, Epson TM-U675P (032): Parallel, w/o PS, ECW, Auto cutter, Epson TM-U220A (007): Serial, PS, ECW, Epson TM-U220A (057): Serial, PS, EDG, Epson TM-U220PA (007): Parallel, PS, ECW, Epson TM-U220PA (057): Parallel, PS, EDG, Epson TM-T88IV (012): Serial, PS, ECW, Epson TM-T88IV (032): USB, PS, ECW, Epson TM-T88IV (082): Serial, PS, EDG, Epson TM-T88IV (832): Parallel, PS, EDG, Epson TM-T88IV (042): USB, PS, EDG, Epson TM-T88IV (061BB): Ethernet, PS, ECW, Epson TM-T88IV (321BB): Ethernet, PS, EDG, Epson TM-T88IV (221A2): Ethernet, PS, ECW, Buzzer, Epson TM-T88IV (231A2): Ethernet, PS, EDG, Buzzer, Epson TM-T90 (022): Serial, PS, EDG, Epson TM-L90 (191): Ethernet, PS, EDG, Epson TM-L90 (022BA): Ethernet, PS, EDG, Epson TM-L90P (012): Parallel, PS, ECW, Epson TM-L90P (022): Parallel, PS, EDG, Epson TM-L90 (382): USB, PS, ECW, Peeler, Epson TM-U230 (036): Ethernet, PS, ECW, Epson TM-U230 (156): Ethernet, PS, EDG, Epson TM-U230P (136): Parallel, PS, EDG, Epson TM-U590 (112): Serial, w/o PS, ECW, Epson TM-U590P (112): Parallel, w/o PS, ECW, Epson TM-T90 (011): Serial, w/o PS, ECW, Epson TM-U230 (037): Ethernet, w/o PS, ECW, Epson TM-U230P (017): Parallel, w/o PS, ECW, Epson TM-T90P (011): Parallel, w/o PS, ECW, Epson TM-L90 (011): Serial, w/o PS, ECW, Epson TM-L90 (021): Serial, w/o PS, EDG, Epson TM-L90P (011): Parallel, w/o PS, ECW, Epson TM-T88IV (031): USB, w/o PS, ECW, Epson TM-T88IV (041): USB, w/o PS, EDG, Epson TM-T88IV (051): Powered USB, w/o PS, EDG, Epson TM-T88IV (052): Powered USB, w/o PS, ECW, Epson TM-T88IV (081): Serial, w/o PS, EDG, Epson TM-T88IV (831): Parallel, w/o PS, EDG, Epson TM-T88IV ReStick (356): Serial, PS, EDG, 58mm, Buzzer, EU, Epson TM-T88IV ReStick (366): Serial, PS, EDG, Buzzer, EU, Epson TM-T88IV ReStick (336A1): USB, PS, EDG, 58mm, Buzzer, EU, Epson TM-T88IV ReStick (335A2): USB, PS, ECW, 58mm, Buzzer, EU, Epson TM-T88IV ReStick (346A1): USB, PS, EDG, Buzzer, EU, Epson TM-T88IV ReStick (345A2): USB, PS, ECW, Buzzer, EU, Epson TM-T88IV (431): Serial, w/o PS, ECW, low power, low peak 9600 bps, Epson TM-T88IV (436): Serial, w/o PS, EDG, low power, low peak 9600 bps, Epson TM-T70 (024A0): Ethernet, PS, EDG, Epson TM-T88V (012): Serial, PS, ECW, EU, Epson TM-T88V (031): Serial, w/o PS, ECW, Epson TM-T88V (041): Serial, w/o PS, EDG, Epson TM-T88V (042): Serial, PS, EDG, EU, Epson TM-T88V (051): Powered USB, w/o PS, EDG, Epson TM-T88V (052): Powered USB, w/o PS, ECW, Epson TM-T88V (221A0): Serial, PS, ECW, Buzzer, EU, Epson TM-T88V (231A0): Serial, PS, EDG, Buzzer, EU, Epson TM-T88V (813): Parallel, PS, ECW, EU, Epson TM-T88V (833): Parallel, PS, EDG, EU, Epson TM-T88V (837): Parallel, w/o PS, ECW, Epson TM-H6000IV (014): Serial, w/o PS, ECW, Epson TM-H6000IV (015): Serial, w/o PS, EDG, Epson TM-H6000IV (514): Parallel, w/o PS, EDG, Epson TM-H6000IV (173): Powered USB, w/o PS, ECW, Epson TM-H6000IV (905): Serial, PS, ECW, EU, Epson TM-H6000IV (906): Serial, PS, EDG, EU, Epson TM-H6000IV (909): Serial, PS, ECW, UK, Epson TM-H6000IV (910): Serial, PS, EDG, UK, Epson TM-H6000IV (033): Serial, w/o PS, ECW, MICR, Epson TM-H6000IV (033A0): Powered USB, w/o PS, ECW, MICR, Epson TM-H6000IV (034): Serial, w/o PS, EDG, MICR, Epson TM-H6000IV (034A0): Powered USB, w/o PS, EDG, MICR, Epson TM-H6000IV (903): Serial, PS, ECW, MICR, EU, Epson TM-H6000IV (904): Serial, PS, EDG, MICR, EU, Epson TM-H6000IV (907): Serial, PS, ECW, MICR, UK, Epson TM-H6000IV (908): Serial, PS, EDG, MICR, UK, Epson TM-H6000IV (023): Serial, w/o PS, ECW, MICR, E/P, Epson TM-H6000IV (024): Serial, w/o PS, EDG, MICR, E/P, Epson TM-H6000IV (044): Serial, w/o PS, EDG, E/P, Epson TM-H6000IV (112): Serial, w/o PS, ICL, Epson TM-H6000IV (174): Powered USB, w/o PS, EDG, Epson TM-T88IV ReStick (336A2): Parallel, PS, EDG, 58mm, Buzzer, EU, Epson TM-T88V (032): Serial, PS, ECW, UK, Epson TM-T88V (815): Parallel, PS, ECW, UK, Epson TM-T88V (082): Serial, PS, EDG, UK, Epson TM-T88V (835): Parallel, PS, EDG, UK, Epson TM-T88V (234): Ethernet, PS, EDG, Buzzer, UK, Epson TM-T88V (223): Ethernet, PS, ECW, Buzzer, UK, Epson TM-T88V (221A1): Serial, PS, ECW, Buzzer, UK, Epson TM-T88V (231A1): Serial, PS, EDG, Buzzer, UK, Epson TM-L90 (015): Serial, PS, ECW, Epson TM-L90 (015A0): Serial, PS, ECW, Epson TM-T70 (012A0): USB, w/o PS, EDG, Epson TM-T88IV (321BC): Serial + DMD, w/o PS, EDG, Epson TM-T88IV (591): UB-S17, ECW, Epson TM-T88IV ReStick (356A0): Serial, PS, EDG, 58mm, UK, Epson TM-T88IV ReStick (366A0): Serial, PS, EDG, UK, Epson TM-T88IV ReStick (335A0): Serial, PS, ECW, 58mm, UK, Epson TM-T88IV ReStick (345A0): Serial, PS, ECW, UK, Epson TM-T88IV ReStick (336A0): USB, PS, EDG, 58mm, UK, Epson TM-T88IV ReStick (335A1): USB, PS, ECW, 58mm, UK, Epson TM-T88IV ReStick (346A0): USB, PS, EDG, UK, Epson TM-T88IV ReStick (345A1): USB, PS, ECW, UK, Epson TM-T90 (012BA): USB, PS, ECW, Epson TM-T90 (022BA): USB, PS, EDG, Epson TM-T90 (191): USB, EDG, Epson TM-T88V (151): Bluetooth, PS, ECW, EU, Epson TM-U220B (007): Serial, PS, NE sensor, ECW, Epson TM-U220B (007A0): USB, PS, NE sensor, ECW, Epson TM-U220B (057): Serial, PS, NE sensor, EDG, Epson TM-U220B (057A0): USB, PS, NE sensor, EDG, Epson TM-U220B (057BC): Ethernet, PS, EDG, Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW, Epson TM-U220PB (057): Parallel, PS, EDG, Epson TM-U220D (002): Serial, PS, ECW, Epson TM-U220D (012A0): USB+DMD, PS, ECW, Epson TM-U220D (052): Serial, PS, EDG, Epson TM-U220PD (002): Parallel, PS, ECW, Epson TM-U220PD (052): Parallel, PS, EDG, Epson TM-J7100 (012): Serial, w/o PS, ECW, SJIC6(K), SJIC7(G), Epson TM-J7100 (013): Serial, w/o PS, ECW, SJIC6(K), SJIC7(B), Epson TM-J7100 (032): Serial, w/o PS, ECW, SJIC6(K), SJIC7(G), MICR, Epson TM-J7100 (033): Serial, w/o PS, ECW, SJIC6(K), SJIC7(B), MICR, Epson TM-J7100 (062): Serial, w/o PS, EDG, SJIC6(K), SJIC7(G), Epson TM-J7100 (063): Serial, w/o PS, EDG, SJIC6(K), SJIC7(B), Epson TM-J7100P (061): Parallel, w/o PS, EDG, SJIC6(K), SJIC7(R), Epson TM-J7600 (062): Serial, w/o PS, EDG, SJIC6(K), SJIC7(G), Epson TM-T88V (041A0): Serial+DMD, w/o PS, EDG, Epson TM-L90 (192): Ethernet, PS, EDG, Epson TM-T88IV (061B1): Ethernet, PS, ECW, Epson TM-T88IV (321B1): Ethernet, PS, EDG, Epson TM-T88V(238): Ethernet, PS, EDG, Buzzer, EU, Epson TM-T88V (236): Ethernet, PS, EDG, Buzzer, UK, Epson TM-T88V (224): Ethernet, PS, ECW, Buzzer, EU, Epson TM-T88V (225): Ethernet, PS, ECW, Buzzer, UK, Epson TM-U220B (057BD): Ethernet, PS, NE sensor, EDG, TM-L90 Liner-Free, TM-L90 Liner-Free, TM-L90 Liner-Free, Epson TM-H6000IV (036): Powered USB, w/o PS, EDG, MICR, Epson TM-T88V (954): BT, iOS, PS, EDG, UK, Epson TM-T88V (031B1): Wifi, PS, ECW, UK, Epson TM-T88V (321B1): Wifi, PS, EDG, UK

Prihlásenie